Management Drive

Management Drives har et sprog med 6 farver, præsenteret i en matrix. Hver farve beskriver en personlig ledelsesstil, teamets foretrukne samarbejdsformer eller kulturen i organisationen.

Din lederstil og din indre motivation er tæt forbundet. Ved at stille skarpt på dine indre drivere er det muligt at udfolde dit fulde potentiale på en konstruktiv måde.

Vi har alle dominante tanke- og adfærdsmønstre. Tankemønstrene er et resultat af din indre motivation, og er med til at forudsige, hvilken adfærd du selv har, og hvilken kultur et team eller organisation er karakteriseret af.

Management Drives er en effektiv tilgang til individuel- og teamudvikling, som understøtter udviklingen af din lederstil med fokus på styrker og udviklingsområder.

Tilgangen undersøger og tilbyder indsigt i, hvad der motiverer en person, et team og en organisation. Resultatet er et fælles sprog, som gør jer i stand til at tale om, hvordan I kan bruge hinandens styrker og skabe den ønskede adfærd i både teamet og hos den enkelte.

Management Drives bruger et sprog med 6 farver, præsenteret i en matrix. Hver farve beskriver en lederstil, teamets fortrukne samarbejdsformer og organisationskultur. Ved at kende hinandens styrker, kan I vokse sammen, og når vi ser samlet på profilerne i teamet, kan vi også let omdanne teamets udfordringer til hurtige resultater.

Personlig udvikling

En profil fra Management Drives er som at holde et spejl op. Det giver dig ny indsigt. Det giver dig et nyt sprog til at dele din nye viden tydeligt og gennemsigtigt med omverdenen. I et udviklingsforløb bliver emner, som tidligere var vanskelige at formidle, konkrete og tydelige. Ved at arbejde med dig selv vil du få øje på dine styrker og udviklingsmuligheder. Du kan udvikle dine knapt så udviklede drives. Derigennem er det muligt at arbejde med din adfærd og reaktioner. Kort sagt er det en fantastisk mulighed for at få indsigt i sit udviklingspotentiale.

Desuden får du mulighed for at sammenligne din egen profil med andres i MD App’en, hvor du kan connecte med andre, og se hvordan jeres motivation og adfærd adskiller sig fra hinanden. Det giver en fantastisk mulighed for at forstå andre og udvikle jeres relation.

Teamudvikling

I et teamudviklingsforløb er opmærksomheden på både den individuelle og teamets profil. Der tales om genkendelsen ved egen og andres profiler. Hvad er tydeligt for andre, og hvad er mine blinde vinkler?

Forløbet tilpasses altid individuelt til teamet, og inden vi påbegynder forløbet, udfylder alle en teamscan, som er et øjebliksbillede af, hvordan teamet oplever, samarbejdet fungerer.

De individuelle profiler forklares i en gruppeproces, så alle forstår hinanden og sig selv bedre. Erfaringen er, at dette underbygger en tæt relation i teamet. Herefter går vi videre til gruppeprofilen. Hvordan ser de stærkeste drives ud i profilen, og hvilke blinde vinkler har teamet? Teamet identificerer selv de nødvendige forandringer i forhold til performance, adfærd og kultur. Dette tager altid udgangspunkt i konkrete handlinger og deltagernes energi fra deres stærkeste drives.

Organisationsudvikling

At udvikle organisationer starter altid med at udvikle mennesker. Er du i stand til at motivere medarbejderne til at omfavne de ønskede forandringer? Det er nødvendigt at motivere den enkelte individuelt, og motivationen skal matche de stærkeste drivere.

Når du forbereder forandringer, er det godt at underbygge kommunikationen og forandringerne i forhold til, hvordan kulturen og de stærkeste drivere i organisationen ser ud. Dette vil lette processen betydeligt, og du vil kunne tilrettelægge en forandringsproces optimalt.

Mennesker, teams og organisationer har et gennemgående tankemønster, som forudsiger adfærd og motivation. Ved at skabe indsigt i dette er det muligt at skabe en succesfuld forandringsproces. At skabe forandringer kræver, at medarbejderne ændrer deres adfærd. Ved at have fokus på mønstrene i virksomheden bliver det muligt at skabe forandringer, som er tilpasset den optimale motivationsproces for den enkelte.

Rekruttering

Når du kender virksomhedens eller afdelingens kultur og motivationsmønstre, kan Management Drives anvendes til at finde en ny medarbejder, som passer ind. Erfaringen viser, at det sværeste i en rekruttering er at finde den rette person med en adfærd, der passer til virksomhedens kultur. Det er mindre vigtigt at se på faglige kvalifikationer, da de er meget lettere at identificere – og ofte kan opkvalificeres, hvis nødvendigt.

Med Mangament Drive er det muligt at se på teamsammensætningen, og identificere hvilken profil vil være et godt supplement til teamet, så performance bliver endnu bedre.

Master Partner for Management Drives i Skandinavien.

Book 1/2 times gratis
indledende samtale.

Det kræver tillid at lukke et andet menneske ind i dit liv og i virksomheden. Det kræver mod at være ærlig om de udfordringer, der er. Derfor er det altid muligt at få en indledende samtale, hvor du kan mærke relationen, og vurdere om det er muligt at samarbejde. Det er din fremtid vi taler om, så benyt endelig muligheden for at få indsigt.

Vi skaber bedre ledelse

Mine services

Udforsk muligheder for at få hjælp til at skabe unikke ledelsesresultater og få effekt på bundlinjen hurtigt og målrettet.

Samtaler

Få et skræddersyet samtaleforløb, som er designet til dig, som ønsker en målrettet udvikling til at løse komplicerede problemstillinger I dagligdagen

Teamudvikling

Vi hjælper ledelsesteam til at skabe de ekstraordinære resultater, der kræves i dag. Vi udvikler High Performance Team, der skaber unikke resultater.

Assessment

Din lederstil og din indre motivation er tæt forbundet. Ved at stille skarpt på jeres indre drivere, er det muligt at udfolde det fulde potentiale på en konstruktiv måde.